16/6/2018

Při oslavách 30. výročí založení Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, které probíhaly v landeckém areálu v Petřkovicích převzal náměstek primátora ocenění

za spolupráci a pomoc  města Ostravy.

Klub přátel hornického muzea Ostrava (KPHMO) si připomínal  v sobotu 16. června třicáté výročí založení. Slavnosti probíhající samozřejmě v havířském skanzenu na Landeku v ostravských Petřkovicích se zúčastnilo bezmála 150 hostů.„Nejmladšímu, krojovanému Lukáškovi z Ostravy, bylo pět a nejstaršímu, vysloužilému báňskému inženýrovi Miroslavu Šmídovi taktéž z Ostravy, bylo dvaadevadesát let,“ líčili pořadatelé s tím, že kromě členů KPHMO dorazili i další přátelé hornictví. A to jak členové dalších havířských spolků, tak zástupci Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. Klub také připomněl na oslavě v kompresorovně Dolu Anselm (Urx) své partnerství s Nadací OKD.

 
V programu nechyběl slavnostní průvod krojovaných horníků areálem  muzea, dnešním Landek Parkem, s uctěním havířských patronů sv. Prokopa a sv. Barbory u jejich sochy, respektive kapličky. O hudební doprovod se postarala Petřkovická dechovka a zazpíval soubor Havířovské babky. KPHMO vydala u příležitosti třicátin i speciální pamětní medaile.
Klub byl založen v 1988 hned se vznikem tehdejšího Hornického muzea na šachtě nesoucí tehdy ještě jméno Urx. Jeho náplní se stala ochrana montánních i technických památek a historického odkazu hornické profese, pořádání odborných seminářů, přednášek i zájezdů a publikační činnost.
 
Členové KPHMO se objeví i v pátek 22. června na oslavě sv. Prokopa, která je plánována od 17 hodin v ostravské Katedrále Božského Spasitele. „Uctíme všechny horníky, ale i hutníky,  jež spoluvytvářeli Ostravsko a jeho  historii,“ vzkazují ze spolku s tím, že od 18 hodin bude v kaderále sloužena bohoslužba za příslušníky zmíněných
profesí.