20/8/2018

Strategický plán, na jehož tvorbě se společně s občany podíleli i zástupci odborné veřejnosti, obsahuje vize, cíle a priority. Ukazuje, kudy a kam se má obec ubírat v budoucnu.

Strategický plán obsahuje 17 vlajkových projektů. Mezi ně patří třeba dokončení prodloužené Rudné, stavba Severního spoje, dostavba Komunitního centra Všichni spolu, dokončení rekonstrukce Domu kultury Poklad, revitalizace Pustkoveckého údolí, rekonstrukce Sportovního areálu Poruba, vznik náměstí pro 7. a 8. obvod u Duhy, revitalizace vnitrobloků a veřejných prostor nebo Zámeckého parku. Vedle těchto velkých projektů zahrnuje i menší pro Porubu stejně důležitých.

Na tvorbě Strategického plánu aktivně spolupracovali i zástupci KDU-ČSL. Strategický plán najdete na webu www.fajnovaporuba.cz