8/5/2018

Paní MUDr. Růžena Mašková  vždy byla vzorem neutuchající angažovanosti, obětavosti, štědrosti  a nezištné práce pro KDU-ČSL. A na této skutečnosti dnes nic  nezměnil ani její pokročilý věk.
 
Do lidové strany vstoupila  v době hluboké komunistické totality a následně se stala zakládající členkou a zároveň předsedkyní místní lidovecké organizace v Ostravě-Vítkovicích. Díky své odborné erudici, přirozené autoritě a respektování křesťanských zásad  dokázala  pozitivně ovlivňovat mnohá rozhodnutí z pozice svých stranických funkcí, a to i jako lidovecká poslankyně na tehdejším místním  národním výboru  v Ostravě - Vítkovicích. Po revoluci  se dál aktivně věnovala práci v okresním výboru  a aktivně representovala naši  stranu  i jako zastupitelka městského obvodu v Ostravě - Vítkovicích.
 
Obdivuhodný je její zájem o dění v lidové straně  na všech jejich  úrovních, kdy dokáže i sporné záležitosti vnímat  a posuzovat  v rámci širších souvislostí. Jako čestná členka okresního výboru v Ostravě se zúčastňuje jejich  zasedání, do nichž dokáže vnést zajímavé postřehy, vyplývající z jejích profesních i životních zkušeností.
 
Původní profesi je paní MUDr. Růžena Mašková dětským psychiatrem  a této činnosti se úspěšně věnovala celý svůj profesní život. Obdivuhodná pracovní aktivita ji neopustila ani po odchodu do důchodu  a až do dnešních dnů stále pracuje  a v pozici lékařky vypomáhá na protialkoholní záchytné stanici v Ostravě.
 
Pro lidovce a lidovecké příznivce, ale i pro širokou veřejnost ve Vítkovicích

i v celé Ostravě je vždy „naše“ usměvavá a milá paní doktorka Mašková člověkem, který vždy svou prací a svým životem lidovou stranu skvěle representoval.