9/5/2018

Druhou květnovou neděli, kdy se slaví Den matek, uskuteční se ve Staré Bělé tradiční pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Z tohoto důvodu uspořádala MO KDU-ČSL ve Staré Bělé též již tradiční oslavu Dne matek o týden dříve. A oslava to byla opravdu zdařilá. Při východu z kostela po ranní i dopolední mši sv. obdržela každá maminka od dětí květinu a kartičku s přáním ostravských lidovců.
Maminky, babičky, děti, mládež i muži, všichni byli pozvání na pohoštění s posezením na farní zahradě. K příjemné pohodové atmosféře přispělo i nádherné počasí, děti si k dovádění užily oblíbený lidovecký skákací hrad. Podával se čerstvý chléb se sádlem a škvarky, domácí zákusky i jiné dobroty.
Všechny přítomné přivítal a osobně pozdravil předseda MO a místostarosta městského obvodu Michal Hořínek. Pozvání přijal  a akce se zúčastnil ostravský okresní předseda Zbyněk Pražák.
Všem účastníkům i obětavým organizátorům patří upřímný dík.