korpasova_retuš.jpg
Ing. Barbora Korpasová

Narozena v Ostravě (1975), kde žije dosud.

Po ukončení  základní školní  pokračovala ve studiu na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě, kterou ukončila složením maturitní zkoušky  v r. 1994. Při práci pak ještě absolvovala magisterský stupeň studia oboru Podnikání a management na Vysoké škole podnikání v Ostravě, které  dokončila v r. 2012.

 

Svoji profesní kariéru zahájila u společnosti České dráhy, posléze pracovala na řídící managerské funkci  v soukromé obchodní firmě. Poslední léta pracuje v televizi NOE a to v současné době  na pozici produkční.  

 

Mezi její koníčky patří turistika  a  hudba. Je jednou se zakladatelek   dětského  chrámového  sboru kostela  v Mariánských Horách. Bydlí v bytovém domě v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky.