Něco z toho, co se KDU-ČSL díky svým voleným zastupitelům dosud podařilo v Ostravě zajistit, prosadit, či výrazným způsobem ovlivnit (a co by možná všechno dnes ani nebylo)

1. Znovuobnovení Mariánského sloupu na Masarykově náměstí

2. Vytvoření podmínek pro zajištění sídla biskupství ostravsko –opavského v Ostravě

3. Zřízení církevního gymnasia v Ostravě

4. Založení gymnasia s rozšířenou výukou jazyků v Porubě

5. Zřízení městské policie v Ostravě

6. Vytvoření moderního systému účinné pomoci drogově závislým

7. Pomoc pro vrácení budov, obnovu a rozvoj salesiánského střediska Don Bosco

8. Zajištění kvalitních podmínek pro činnost Charity v Ostravě

9. Záchrana Slezskoostravského hradu

10. Dotace na pořízení varhan do katedrály Božského Spasitele

11. Získání domu kultury města Ostravy do vlastnictví města

12. Zajištění důstojného sídla pro Janáčkovu filharmonii

13. Modernizace a rekonstrukce všech domovů pro seniory v Ostravě

14. Postavení nového domova pro seniory v Ostravě- Zábřehu

15. Výstavbu komunitního centra pro děti s handicapem v Mariánských Horách

16. Vytvoření projektu včasné intervence jako prevence kriminality dětí

17. Nový objekt múzické školy pro děti se zdravotním handicapem

18. Výstavba hospice sv. Lukáše

19. Poskytování potřebných dotací organizacím pracujícím s mládeží

20. Celková oprava Ostravského muzea, Knihovny města Ostravy a Slezskoostravského hradu

21. Vybudování dvou domovů s pečovatelskou službou

22. Postavení nového divadla loutek

23. Rekonstrukce divadla Antonína Dvořáka

24. Celková rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice v Ostravě

25. Zřízení grantového systému na opravu kulturních památek a sakrálních staveb

26. Poskytování stipendia města Ostravy pro studenty vysokých škol

27. Zavedení odborné pomoci dětem s handicapem prostřednictvím zahraničních specialistů

28. Rekonstrukce zdevastovaného objektu ostravských jatek na galerii a nové kulturní centrum

29. Vytvoření podmínek pro výstavbu nového koncertního sálu a rekonstrukce DKMO

30. Příprava vzniku nové divadelní scény na „Černé louce“

31. Kompletní rekonstrukce divadla Jiřího Myrona

32. Zajištění dotace na opravu kostela sv. Václava a výstavbu kostela sv. Ducha

33. Finanční spoluúčast města na generální rekonstrukci katedrály Božského Spasitele

34. Zřízení lékařské fakulty v Ostravě

35. Větší vánoční výzdoba a předvánoční akce v centru Ostravy

36. Příprava výstavby nových bezbariérových bytů pro seniory

37. Založení tradice mezinárodní fotografické výstavy „Galerie opera“

38. Vznik mezinárodního loutkařského festivalu „Spectaculo interesse“

39. Zajištění prostředků pro restaurování historických soch a kultivaci veřejného prostoru

40. Děkovná bohoslužba na Masarykově náměstí k 750. výročí založení města Ostravy

41. Nové zvony pro vypálený kostel v Gutech jako dar města Ostravy

42. Výstavba pobočky Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovic

 

...a spousta dalších velkých i malých věcí, které přinášejí či ještě přinesou mnoho dobrého

...a individuální pomoc mnoha lidem při řešení jejich konkrétních problémů