foto_rozhovor.jpg

Rozhovor pro Moravskoslezský DENÍK

s naším lídrem kandidátky KDU-ČSL

a nezávislých kandidátů do ZMO panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.

Má už KDU-ČSL v Ostravě celou kandidátku hotovou?  

 

Naše kandidátka do zastupitelstva města je samozřejmě kompletně hotova. Její přípravě jsme věnovali značnou péči a již před časem jsme se dohodli na jejím personálním obsazení. Je složena jednak z členů KDU-ČSL, ale také i z nezávislých kandidátů, kteří se plně ztotožňují s hodnotami, které naše strana zastává a prosazuje. Proto nás také voliči na kandidátní listině budou moci najít pod názvem KDU-ČSL a nezávislí kandidáti. Celou naši kandidátku je možno najít na našich webových stránkách www.kduostrava.cz

 

Za zmínku jistě stojí, že možná na rozdíl od některých jiných kandidujících subjektů, v naší okresní organizaci se neprojevují žádná lobistická křídla a frakce, prosazující své zájmy. Proto jsme také jmenovité pořadí kandidátů společně důkladně zvažovali i s ohledem na individuální míru připravenosti a možnosti jednotlivých kandidátů k  profesionálnímu nasazení a k naplňování našeho volebního programu. Samozřejmostí je pak také skutečnost, že žádný z vyšších stranických stupňů KDU-ČSL nezasahuje do personálního obsazování a pořadí kandidátů na kandidátních listinách.

 

Jména prvních deseti lidí na kandidátce pro ostravský magistrát?

      

                  1.   Ing. Zbyněk  Pražák, Ph.D. - náměstek primátora, 63 let, Mariánské Hory

                  2.   Ing. Miroslav  Paul - ředitel společnosti, 54 let, Hrabůvka

                  3.   Ing. Regina  Gogelová - finanční specialista, 50 let, Nová Bělá

                  4.   Mgr. Michal  Hořínek - právník, místostarosta  Staré Bělé, 41 let, Stará Bělá

                  5.   Mgr. Ilja  Racek, Ph.D - ředitel divadla, 68 let, Moravská Ostrava

                  6.   Ing. Tomáš  Holáň - vedoucí logistiky, 41 let, Poruba

                  7.   PhDr. Miriam  Prokešová, Ph.D. - vysokoškolská učitelka, 57 let, Koblov

                  8.   Mgr. Pavel  Stuchlý - středoškolský učitel, 42 let, Stará Bělá

                  9.   Ing. Petr  Kudela - zástupce ředitele TV NOE, 49 let, Heřmanice

                  10. Ing. František  Staněk, Ph.D. - místostarosta Ostravy – Jih, 65 let, Zábřeh

 

Jméno vašeho kandidáta do senátních voleb?

 

Velmi jsme zvažovali možnost kandidatury vhodného kandidáta z našich řad do letošních senátních voleb pro volební obvod 71 Ostrava-město. Nicméně po celkovém vyhodnocení situace jsme nakonec vyhodnotili, že bude lépe, aby ti, kteří by mohli být vhodnými kandidáty, dali přednost své účasti s maximálním nasazením v rámci našich kandidátek do  komunálních voleb, s vizí možnosti jejich případného následného profesionálního působení v komunální politice. Rovněž jsme zůstali zdrženliví k nabídkám několika zájemců o kandidaturu do senátu za naši stranu, kteří nejsou našimi členy, ani jejich jména nikdy nefigurovala na našich kandidátkách. Proto kandidáta za KDU-ČSL do senátních voleb stavět nebudeme.

 

Kdy KDU-ČSL v Ostravě zahájí volební kampaň a jaké bude její

hlavní téma?

 

Je třeba říci, že volební kampaň jsme již zahájili. Možná s tím rozdílem, že oproti jiným kandidujícím stranám a sdružením se nechceme ve svých propagačních materiálech zaštiťovat vrcholnými stranickými bossy a jejich obecnými a populistickými proklamacemi. Chceme se naopak soustředit na zviditelnění našich ostravských kandidátů, kteří zde se svými rodinami žijí, jsou pro občany viditelní a dosažitelní. A zároveň dobře rozumí zdejším konkrétním problémům a mají eminentní zájem na jejich řešení. Proto jsme v rámci našich skromných a omezených možností na území Ostravy zajistili instalaci několika billboardů, založili nové webové stránky www.kduostrava.cz a v komunikaci s veřejností se soustředíme i na širší využívání sociálních sítí.

 

Co se týče našeho hlavního volebního tématu, dovolujeme si nabídnou možná trochu neobvyklou filosofii. V centru našeho zájmu musí stát vždy člověk, občan a obyvatel Ostravy. Jeho přání, jeho starosti a jeho problémy. To je naše hlavní volební téma a odtud se také odvíjí i náš volební program. Podstatné problémy našeho města a jeho občanů umíme dobře pojmenovat a také, díky svým zkušenostem, u většiny z nich nabídnout rovněž reálné řešení. Jejich spektrum není obsahově až tak široké. Z těch nejdůležitějších: znečištěné životní prostředí, problémy s parkováním, problémy ubytoven, vyloučených lokalit a jejich okolí, bezpečnostní situace ve městě, potřeba pomoci dětem a rodinám s dětmi v rámci kompetencí města a městských obvodů, nedostatek míst v domovech pro seniory a bezbariérových malometrážních bytů, problémy s infrastrukturou, odstranění „vředů města“ v podobě neobývaných a nevyužívaných objektů, hyzdících město, dotažení plánovaných investic do zdárného konce, kultivace veřejných prostor a celkovéhoprostředí ve městě. Ale pochopitelně i další, které přináší čas.

 

Ve vší skromnosti, rádi bychom, aby občané Ostravy vnímali KDU-ČSL v Ostravě  jako symbol jednoty, profesionality, korektnosti a upřímnosti. Věřím, že se nám to dosud i daří. Jsou to hodnoty, které do politiky neodmyslitelně patří, i když se z ní stále více vytrácejí. Pro nás jsou však zásadní, neboť přispívají k pocitu všeobecné jistoty a spolehlivosti. Chtěli bychom je Ostravě nabídnout jako naši přidanou hodnotu do voleb do zastupitelstva města i městských obvodů, neboť bez nich je obtížné hledat cesty ke konsensuálnímu řešení problémů města jako celku.