E_Dvorský.jpg
Ing. Eduard Dvorský

Narozen 21. září 1964 v Moravské Ostravě.

 

Po složení  maturitní zkoušky  na SOU hornickém - obor silnoproud ( 1983 ) pokračoval ve studiu na VŠB Ostrava,  fakultě strojní a elektrotechnické, obor strojní zařízení dolů a hutí, kterou absolvoval v roce 1988.

 

Vlastní profesní kariéru zahájil ve stejném roce ve svém mateřském  podniku  VOKD, kde pak působil a získával zkušenosti v různých provozně technických funkcích.  Pracoval  převážně v  důlních provozech OKD, ale také u  jiných přidružených důlních společností, a to až  do roku 1998. Po ukončení důlní činnosti v Ostravě se orientoval na oblast technicko- obchodních aktivit ve strojírenství a metalurgii  pod hlavičkou společností  Aplikovaný výzkum pro průmysl, Flash Steel,a.s. a Forcut.s.r.o.

 

Po sametové revoluci se v rámci občanských aktivit  zapojoval do veřejného života. Několikrát  úspěšně kandidoval do zastupitelstva městského obvodu Svinov, dodnes je jeho členem a ve volebním  období  2006-2010 a také i v letech 2014 – 2015  by zvolen do funkce  neuvolněného místostarosty tohoto městského obvodu. V průběhu let  působil rovněž v pozici člena dozorčí rady Dopravní podnik Ostrava,a.s. a  Moravskoslezské inovační centrum a.s

Mezi zájmy patří cykloturistika a pěstitelství - růže.

 

Je ženatý, se svojí manželkou vychovali dvě, dnes již dospělé  děti. Rodina bydlí v rodinném domku v Ostravě- Svinově.