racek.jpg
Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

Narozen v Ostravě  (1950), kde také prožil většinu svého života.

 Po složení maturitní zkoušky  na  Matičním gymnasiu  pokračoval od roku 1968 ve studiu v Praze, a to jednak  obor  žurnalistika na  Fakultě sociálních věd a publicistiky  University Karlovy a následně obor  režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. V  roce 2004  absolvoval i   doktorandské  studium  na Univerzitě Palackého v Olomouci,  obor divadelní věda.

 

Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1975  jako režisér  v ostravské televizi a rozhlase.  Od roku 1983 působil jako  režisér a šéf činohry v Českém Těšíně a ve stejné funkci  pak od roku 1986 i v Liberci.

V roce 1991 se vrací do Ostravy a až do roku 1998 je  ředitelem Národního divadla moravskoslezského. V průběhu této doby také pomáhá řešit  krizové  stavy v Janáčkově filharmonii a v  Divadle  Petra Bezruče jako jejich pověřený ředitel.  Následují tři roky působil ve funkci náměstka ministra kultury

a  v roce 2001 se stal vedoucím  odboru kultury na a Moravskoslezském kraji. V rozmezí let 2002

až 2013 byl ředitelem  České televize,  studio Ostrava. Dva další roky  působil jako ředitel Divadla J.K. Tyla v Plzni a od roku  2015 až do současnosti  je ředitelem Slezského divadla v Opavě.

 

Ve třech funkčních obdobích, v průběhu  let 1994 až 2018, byl  členem Zastupitelstva statutárního města Ostravy a v  letech  2014 až 2015 byl navíc neuvolněným členem  rady města.

Je také dlouholetým členem Rady diecézní charity ostravsko-opavské.

 

Je ženatý, má 4 děti a 6 vnoučat. Od roku 1991 bydlí v Moravské Ostravě.