Z_Pražák1.jpg
Ing. Zbyněk Pražák, PhD.

Narozen v Moravském Krumlově (1955), od roku 1960 žije v Ostravě.

Po gymnasiu studoval VŠB fakultu strojní a elektro, dále 3 semestry postgraduálního studia, zaměřeného na pracovní a hospodářské právo na UK Praha a v roce 2012 absolvoval doktorandské studium na stavební fakultě VŠB-TU v Ostravě.

 

Do roku 1990 pracoval v provozně - technických funkcích v n.p. Bytostav a Ferona, v letech 1990 – 2006 byl náměstkem primátora města Ostravy, kde měl na starost terciární sféru (sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu apod.) Od roku 2007 inicioval a řídil vývoj moderního a všem dostupného systému bydlení pro seniory s dnes už více než 20 realizovanými projekty. Založil „Institut podporovaného bydlení a sociálních staveb“, který se orientuje zejména na pomoc obcím.

 

Od roku 2014 působí opět ve funkci náměstka primátora statutárního města Ostravy a v současnosti má na starosti oblast kultury a volného času. Během svého profesního života působil v orgánech mnoha příspěvkových, obchodních i neziskových organizací. Je autorem několika úspěšných projektů, zaměřených především na  zdravotně – sociální oblast a na práci s dětmi. Ve dvou volebních obdobích byl rovněž zvolen za člena zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Od roku 2007 je také předsedou Rady diecézní charity ostravsko-opavské (čestná funkce).

 

V minulosti aktivně sportoval (cyklistika) a amatérsky hraje na několik hudebních nástrojů.

Je ženatý, se svojí manželkou vychovávají 4 děti (18,16,12,8). Rodina bydlí v rodinném domku v Mariánských Horách.