J_Pagáč.jpg
Ing. Jiří Pagáč

Narozen ve Zlíně (1956), od roku 1960 žije v Ostravě.

Po ukončení školní docházky se vyučil ve tříletém učebním oboru mechanikem kancelářských strojů. Poté vystudoval Střední průmyslovou školu vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm.

Po maturitě pokračoval ve studiu na VUT v Brně, fakultě elektrotechnické.

 

Celá jeho profesní kariéra je spjata s problematikou vodního hospodářství a se státním podnikem Povodí Odry. Po absolvování vysoké školy  zde nastoupil v roce 1982 jako technik do výpočetního střediska a v roce 1992 se stal vedoucím vodohospodářského dispečinku. Na základě výsledku konkurzního řízení byl pak v roce 2014 jmenován generálním ředitelem Povodí Odry a tuto funkci zastává  dosud. Je také členem Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém Rady města Ostravy a rovněž i  členem Povodňové komise Moravskoslezského kraje. Z titulu své funkce úzce spolupracuje s příslušnými odbornými složkami v rámci ČR i zahraničí.

 

Má rovněž zkušenosti s komunální politikou, v rozmezí let 1990-1998 byl členem Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 

Jeho koníčkem je včelaření a cykloturistika. Je ženatý, se svojí manželkou Janou vychovali 5 dětí a těší se už ze 4 vnoučat.