M_Novackova.jpg
Markéta Nováčková, Dis.

Narozena v Ostravě (1979), kde  žije dosud.

Po ukončení základní školní docházky zahájila  studium  na střední škole s ekonomickým zaměřením a po jejím absolvování pak pokračovala externě  ve studiu na Vyšší škole filmové ve Zlíně, obor produkce a asistent režie.  

 

Svoji profesní kariéru zahájila v roce 1999 jako produkční v producentském studiu sdružení TELEPACE, kde pracovala až do roku 2006. V období let 2006-2017 působila jako vedoucí produkce v ostravském televizním studiu České televize, kde organizačně a ekonomicky zajišťovala televizní pořady, jako např. Ta naše povaha česká, Bydlení je hra aj..  Krátce pak pracovala v Charitě Ostrava ve funkci vedoucí střediska Domova pokojného stáří sv. Václava v Heřmanicích, kde v současnosti už působí pouze jako dobrovolník. Od roku 2017 spolupracuje v pozici produkční s televizí NOE.

 

S manželem také vlastní rodinnou zemědělskou farmu, kde se zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou. Od roku 2014  je členem Zastupitelstva a rovněž i členem Výboru kontrolního městského obvodu Ostrava – Stará Bělá.

 

Mezi její záliby patří aranžování květin, práce s mládeží a zejména pak  skauting, kde v letech 2000-2009 dokonce působila jako předsedkyně Junáka v Ostravě. Je vdaná, se svým manželem vychovávají tři syny (10,8,4). Rodina bydlí v rodinném domku ve  Staré Bělé.