M_Pražák.jpg
Bc. Martin Pražák, DiS.

Narozen v Ostravě (1963), do  roku 1986 žil v Ostravě – Hrabůvce, následně krátce  v Mokrých Lazcích a od roku 1990  v Ostravě – Petřkovicích.

Po gymnasiu pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Praze, které po vážném sportovním úraze a následné více než roční  rehabilitaci ukončil. Při zaměstnání  vystudoval Vyšší odbornou školu sociální Caritas a Universitu Palackého v Olomouci, bakalářský obor sociální práce. Je absolventem dvousemestrálního studia Agnes v oblasti  řízení neziskových organizací a absolventem Lidové konzervatoře v Ostravě.

 

Do roku 1992 pracoval v administrativně- technických funkcích ve Vítkovických železárnách, Projektě Ostrava a v organizaci Výstaviště Černá louka. Od roku 1993 dosud  pracuje v Charitě Ostrava a od roku 1997 zde působí na pozici ředitele organizace. Je držitelem Ceny hejtmana za mimořádný přínos v oblasti gerontologie a držitelem Ceny Charity Česká republika za přínos v oblasti charitativní a sociální práce.

 

Od roku 1998 dosud je členem zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, kde ve dvou volebních obdobích působil rovněž v Radě tohoto obvodu. Od roku 1996 je členem  komisí  Rady města Ostravy,dříve Komise pro handicapované děti, v současné době Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, jíž je předsedou.

 

V minulosti aktivně sportoval (fotbal) a působil v komorním vokálním sboru, v současné době zpívá v autorské rockové kapele „Adobre“ a amatérsky se zabývá vážnou i moderní hudbou. Je ženatý, se svojí manželkou Evou vychovali 4, dnes již dospělé  děti a mají  4 vnučky.