M_Hořínek.jpg
Mgr. Michal Hořínek

Narozen v Ostravě (1976)

Střední  školu studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a po maturitě absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to  v oboru právo a správní věda.

 

Od roku 2002,  po ukončení  základní vojenské služby,  až  dodnes působí  na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v pozici právníka.  A to pouze s krátkou přestávkou v letech 2007 – 2009, kdy po tyto dva roky pracoval  na odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouc.

 

V roce 2010 poprvé úspěšně kandidoval do Zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá, a  nyní již ve  druhém  volebním  období zde zastává funkci neuvolněného místostarosty. Věnuje se  především dopravní problematice a  kulturním aktivitám. Proto, stejně jako vybudování dlouho požadovaného kruhového objezdu v centru obce, tak i obnovení tradice Bělských dožínek, oprava božích muk nebo zajištění pobytů dětí  v přírodě,  patří k akcím, na nichž se výraznou měrou  podepsal.

 

Koncem 90.let se také aktivně podílel se  na znovuobnovení  činnosti tělovýchovné jednoty Orla ve Staré Bělé, kde následně po mnoho let působil jako starosta orelské župy.

 

Rád jezdí na kole nebo  koloběžce a chodí na výlety do přírody. Je ženatý, se svojí manželkou vychovávají 2 děti (4 a 2 roky). Miluje čisté prostředí a hodně květin v ulicích.