M_Prokešová.jpg
PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Narozena ve Starém Bohumíně (1960), od svého dětství žije v Ostravě.

Po maturitě na ostravském gymnáziu pokračovala ve studiu na filosofické fakultě  UK Praha, a to obor klínopis a arabistika. Následně ještě vystudovala  obor pedagogika-péče o nemocné. Na  pedagogické fakultě téže university absolvovala  roce 2003 doktorandské studium v oboru filosofie výchovy a nyní se připravuje k habilitaci v témže oboru.

 

Jako pedagožka učila  na různých typech ostravských škol. Od  roku 1996 působí na Ostravské univerzitě, současně na katedře pedagogiky a andragogiky. Zaměřuje se především na problematiku  dítěte v celkovém kontextu lidského života.  Bohatě publikuje nejen v odborné  a populárně naučné oblasti, ale také vlastní beletrii, včetně poezie. Přednášela v mnoha evropských zemích a  je členkou několika mezinárodních vědeckých organizací.  

 

Aktivně se zapojuje do společenského dění, organizovala desítky kulturních akcí, je členkou  spolků, které se angažují v práci s dětmi a také na záchraně kulturních památek. Mimo jiné iniciovala dosud probíhající opravu hrušovského kostela. Tyto aktivity byly v roce 2012 oceněny udělením titulu „Žena regionu pro Moravskoslezský kraj“.

 

V roce  2014  byla zvolena za člena Zastupitelstva města Ostravy a následně za člena komise muzejní a letopisecké. Pracuje v dozorčích radách tří kulturních organizací města Ostravy. Od roku 2006 je rovněž členem zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, v němž také  rodina trvale žije.

 

Je vdaná, matkou pěti, dnes již dospělých  dětí a šťastnou babičkou čtyř vnoučat. Kromě své rodiny miluje přírodu, zvířata a svou práci.