Stuchlý.jpg
Mgr. Pavel Stuchlý

Narozen v roce 1976 v Ostravě, celý svůj dosavadní život  prožil  v tomto městě, a to v městském obvodě Nová a  Stará Bělá.

 

Po složení maturitní zkoušky  na železničním učilišti v Ostravě zahájil studium nejdříve na pedagogické fakultě Ostravské university. Po jejím absolvování si ještě dále rozšířil vzdělání studiem učitelství pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1999 na Biskupském gymnáziu v Ostravě, kde po celou tuto dobu, až do současnosti,  působí  jako učitel dějepisu a tělesné výchovy.

 

V návaznosti na rodinnou tradici (otec dlouhodobý starosta v Nové Bělé) zahájil svoji veřejnou činnost v roce 2014, kdy byl zvolen za člena zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Stará Bělá. Svoje dlouholeté pedagogické zkušenosti využívá od roku 2016 i jako člen  výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Moravskoslezského kraje.

 

Od útlého dětství se aktivně věnuje skautingu a svoji lásku k přírodě a ke skautským principům uplatňuje i jako aktivní a obětavý skautský vůdce. Více než 20 let  vede  skautské středisko Stará Bělá, kterým za toto období prošlo několik set dětí.

 

Je ženatý, se svojí manželkou vychovávají 3 děti (13, 11, 7). Rodina bydlí v rodinném domku ve Staré Bělé.