Volební program KDU-ČSL v Ostravě nejen pro období 2018 - 2022

Nejdůležitějším bodem a centrem našeho nadčasového programu vždy byl, je a bude člověk, občan a obyvatel Ostravy. Jeho problémy, jeho starosti, jeho přání a jeho naděje. Není pro nás nic důležitějšího než to, aby Ostravu vnímal jako krásné, moderní, atraktivní, perspektivní a bezpečné město. Aby pro něj pojem Ostrava bylo synonymem jistoty a místa, kde společně se svými blízkými může prožít krásný, spokojený a šťastný život.

Existuje 6 neměnných základních kritérií při volbě místa v němž chceme žít. Jsou to: 1. Profesní uplatnění, 2. Rodina a bydlení, 3. Životní prostředí. 4. Pocit bezpečí, 5. Kvalita služeb, 6. Duševní a tělesná relaxace. A k nim jsme připojili i naše představy o cestě k vytčenému cíli.

 

1. Pro možnost profesního uplatnění a pracovních příležitostí

 • motivační pobídky pro investory

 • kultivace opuštěných průmyslových objektů a ploch pro nové využití

 • rozšiřování průmyslových zón (i mimo hranice města)

 • propagace potřeby a důstojnosti každé pracovní profese

 

2. Pro život rodiny a kvalitní bydlení

 • podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro rodiny s dětmi

 • regenerace sídlišť

 • více parkovacích míst, zejména na sídlištích

 • příprava nových ploch pro bydlení – rozšiřování inženýrských sítí

 • podpora vzniku malometrážních bezbariérových bytů

 

3. Pro kvalitní životního prostředí

 • zlepšování kvality ovzduší

 • odstraňování starých ekologických zátěží

 • snížení prašnosti komunikací a chodníků

 • podpora ozelenění města a kvality prostředí

 • třídění komunálních odpadů

 

4. Pro pocit bezpečí

 • odstranění „vředů města“ – nevyužívané a hyzdící stavby

 • moderní technologie (kamery) do ulic a rozšiřování veřejného osvětlení

 • zvýšená pozornost okolí vyloučených lokalit a ubytoven

 • bezbariérové cesty, chodníky, zastávky

 • zvyšování bezpečnosti na komunikacích

 

5. Pro kvalitu a úroveň služeb

 • městská nemocnice - moderní zdravotnické zařízení

 • více míst v domovech pro seniory a podpora péče o seniory

 • zkvalitňování sítě veřejné hromadné dopravy

 • podpora nestátním organizacím, poskytujícím kvalitní sociální služby

 • vzdělávání k finanční gramotnosti

 

6. Pro duševní a tělesnou relaxaci (a pro radost)

 • dotažení připravovaných projektů v oblasti kultury

 • stadion „Bazaly“ uvést do podoby tréninkového centra pro mládež

 • podpora oprav kulturních památek a dominant města (významné budovy)

 • vyšší finanční pomoc organizátorům kulturních a volnočasových aktivit

 • kultivace veřejného prostoru - umělecká díla apod.

 • rozšiřování cyklistických a in-line stezek

 • krásná a moderní ZOO jako atraktivní místo pro školy a rodiny s dětmi