KDU-Zahradnik-01.jpg
Ing. Rudolf Zahradník

Narozen v Ostravě  (1961), kde dosud stále žije.

Po  ukončení základní školní docházky pokračoval v učebním  oboru spojový mechanik, který završil v roce 1981 složením maturitní zkoušky. Později  pak při zaměstnání studoval  na ekonomické fakultě VŠB Ostrava obor ekonomika průmyslů a studium úspěšně dokončil v roce 1993. V současné době si ještě rozšiřuje vzdělání  studiem oboru Veřejná správa a sociální politika na Slezské universitě v Opavě.

 

Svoji pracovní  kariéru zahájil v roce 1981 jako spojový mechanik  v tehdejším n.p. Tatra Kopřivnice a  po třech letech  přešel na Severomoravské ředitelství spojů do oddělení investiční výstavby. V roce 1988 pak nastoupil do Tesly Ostrava na pozici vedoucího spojového útvaru. Po roce 1991 pracoval nejdříve jako ekonom v soukromé firmě a později začal sám podnikat v oblasti projektového a investičního poradenství.

 

Od roku 2000 působí  jako úředník. Nejdříve na Krajském úřadu MSK  ve funkci referenta a později jako vedoucí oddělení  evidence majetku. V roce 2007 přechází  na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky do funkce vedoucího  odboru vnitřních věcí. V současnosti pracuje na městském úřadě v Příboře, kde má na starosti  rozvojové projekty města a administraci žádostí o dotace.

 

Ve volebním období 1990 – 2004 byl členem Zastupitelstva města Ostravy. Od roku 2014 je členem Výboru pro územní plán a strategický rozvoj MSK. Aktivně se  také věnuje práci ve Svazu invalidů.

 

V minulosti  hrál závodně šachy, věnoval se hudbě (hra na housle) a  amatérskému divadlu. Je svobodný a bezdětný.