T_Holáň.jpg
Ing. Tomáš Holáň

Narozen v Ostravě - Vítkovicích (1976), celý svůj život žije v Ostravě.

Po absolvování francouzské třídy vícejazyčného gymnázia v Ostravě-Porubě vystudoval ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava, obor finance. Dále pokračoval distanční formou ve studiu na přírodovědecké fakultě Ostravské university, kde absolvoval dva semestry v oboru aplikované informatiky. 

 

Svoji profesní kariéru zahájil  jako OSVČ v  rodinné firmě, kde pracoval až do doby následného absolvování náhradní vojenské služby. Po jejím ukončení nastoupil v  roce 2002 jako  produktový manager do společnosti ATComputers,a.s., v níž už od roku 2007  působí na   pozici vedoucího logistiky.

Navíc, až do roku 2017, zastával v pětiletém období  funkci voleného člena dozorčí rady této společnosti. 

 

V návaznosti na rodinnou tradici (otec byl v letech 1994-1996 ministrem obrany ČR) zahájil svoji veřejnou činnost v roce 2014, kdy byl zvolen za člena zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba. Na tomto městském obvodě působí rovněž ve finančním výboru, v komisi pro školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity a pracuje i v redakční radě obecního měsíčníku.

 

Od dětství má zálibu v hudbě a již od svých 15 –ti let je aktivním varhaníkem v porubském kostele sv. Mikuláše. V rámci možnosti pravidelně sportuje, v oblibě má zejména sálový fotbal, ale i  tenis a v zimě s rodinou společně lyžují. Je ženatý, se svojí manželkou vychovávají 4 děti (17,15,11,7).