T_Vytisk.jpg
Ing. Tomáš Výtisk

Narozen v Bílovci (1964), celý život žije v Ostravě, z toho většinu času v Krásném Poli.

Vystudoval Gymnazium M. Koperníka v Bílovci, VŠB-TUO fakultu hutní, dále 3 semestry na Slezské univerzitě v Karviné, obor management a marketing. Vlastní diplom CIMA (mezinárodní marketingové vzdělání).

 

Do roku 1992 pracoval v tehdejších  Vítkovicích železárnách , poté v několika firmách z oblasti marketingu, nejdéle pak  ve společnosti Ostravské výstavy, a.s. (1998 až 2005) jako náměstek ředitele. Od roku 2006 do současnosti  vykonává funkci starosty městského obvodu Ostrava-  Krásné Pole.

 

Během svého profesního života působil v orgánech mnoha příspěvkových, obchodních i neziskových organizací, např. v Česko – polské obchodní komoře, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Vědeckotechnologickém parku Ostrava  apod. . V současnosti zastupuje Město Ostravu v Euroregionu Silesia jako místopředseda tohoto sdružení pro spolupráci. Je také jednatelem společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. jejímž cílem je vybudovat v Krásném Poli chráněné bydlení pro seniory.

 

Z pozice starosty prosazoval účelné a efektivní čerpání financí z externích zdrojů, především z Fondů EU, ale prosazoval i další inovativní způsoby financování veřejného sektoru. Díky tomu se městský obvod Krásné Pole stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících obvodů Ostravy, v přepočtu na počet obyvatel jedním z nejúspěšnějších žadatelů financí z externích zdrojů.

 

V minulosti aktivně sportoval (fotbal) a celoživotně se zajímá o historii. Je ženatý, se svojí  manželkou mají 3 děti (26,18,16 let) a bydlí v rodinném domku v Krásném Poli