V_Pražáková.jpg
Bc. Věra Pražáková

Narozena v Ostravě (1961), kde také žije celý svůj život.

Po základní škole  vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě. Následně si ještě doplnila vzdělání studiem v oboru zdravotnický management - ošetřovatelská péče na fakultě zdravotně sociální Ostravské university.   

 

Svoji profesní kariéru zahájila v městské nemocnici v Ostravě, kde pracovala celých  25 let jako zdravotní sestra, z toho 10 let jako staniční sestra na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Od roku 2006 pracuje v Charitě Ostrava, nejdříve jako vrchní sestra mobilního hospice, po otevření Hospice sv. Lukáše pak  nejprve  jako jeho vedoucí a následně přešla do funkce  vrchní sestry. Aktivně se podílí na šíření osvěty paliativní a hospicové péče a této problematice věnuje i značnou část svého volného času.

 

V komunální politice působí téměř nepřetržitě od roku 1990. V šesti volebních obdobích jako člen Zastupitelstva a v současném volebním období i jako neuvolněný člen Rady městského obvodu Ostrava-Krásné Pole. Dlouhodobě je zde také předsedkyní komise sociální. V letech 2012 - 2016 byla členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde působila také jako člen výborů sociálního a zdravotního. Také v současnosti  je zde  členem výboru sociálního.

 

Od dětství aktivně sportovala a byla i členkou národní representace ve střelbě z pistole. Je vdaná, se svým manželem vychovali dvě, dnes již dospělé děti. Bydlí v rodinném domku v obvodě Krásné Pole.