Paul.jpg
Mgr. Jiří Dostál

Narozen v Hranicích (1977), od roku 1981  žije v Ostravě.

Po  složení maturitní zkoušky na  gymnasiu v Ostravě – Hrabůvce pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Vedle této školy  absolvoval také kurs „Výchova ke křesťanství“ na Teologické fakultě Jihočeské university.

 

Svoji profesní kariéru zahájil prací v oblasti soudnictví, kde měl na starosti civilní agendu. Své právní vzdělání následně uplatnil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole báňské - Technické universitě, kde vyučoval předměty „základy práva a veřejná správa“ na geologické fakultě, fakultě bezpečnostního inženýrství a na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Od roku 2018 působí jako referent státní správy na útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, kde má na starosti záležitosti, související s právní agendou.

 

V období 2014 – 2018  byl členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-jih (na členství později rezignoval z důvodu legislativní kolize se stávající pracovní funkcí). Je předsedou Komise pro bezpečnost a proti kriminalitě a člen Komise pro sport a volný čas Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Je také členem farní a ekonomické rady farnosti Ostrava-Hrabůvka.

 

Mezi jeho záliby patří fotografování, šachy, hudba a plavání. Je svobodný a bezdětný a bydlí v Ostravě- Hrabůvce.